DevBot خودروی مسابقه‌ ای خودران مسابقات Roborace

مسئولین برگزاری مسابقات خودروهای خودران روبوریس (Roborace) از خودروی مخصوص این مسابقات رونمایی کردند. این خودرو که DevBot نام دارد هنوز در حال توسعه‌ است. برای آشنایی بیشتر با این خودروی مسابقه‌ای خودران، با زومیت همراه باشید.