واتساپ برای بهبود تبلیغات، شماره های کاربران را با فیسبوک به اشتراک می گذارد

برای اولین بار در چهار سال اخیر، واتساپ قوانین حریم خصوصی خود را تغییر داده که براساس آن این کمپانی شماره‌های تلفن همراه کاربران خود را برای بهبود فرآیند تبلیغات در فیسبوک و همچنین پیشنهاد دوستان جدید، در اختیار کمپانی مادر قرار خواهد داد. با زومیت همراه باشید.