هفت ستاره‌ ای که میلیون‌ ها سال در حال چرخش هستند

ستارگان خوشه‌ی پروین با اسامی دیگری چون “ثریا” و “هفت خواهر” شناخته شده‌اند. این ستارگان با سرعت‌های مختلف در حال چرخش هستند و اخیرا یک تیم تحقیقاتی چرخش آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه با زومیت همراه باشید تا به خلاصه‌ای از نتایج این مطالعه بپردازیم.