هایلایت: سیگنال مرموز ارسال شده از ستاره اطراف زمین آیا از سوی موجودات فضایی است؟

در قسمت شصتم هایلایت به سیگنال‌های مرموزی خواهیم پرداخت که در زمین دریافت می‌شوند و از ساخت بزرگ‌ترین جسم با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی خواهیم گفت. هایلایت امروز را از دست ندهید.