هایلایت: از کشف جدید محقق خانم ایرانی برای پیشگیری از سرطان تا سرنوشت انتقال سرورهای تلگرام به ایران

در قسمت شصت و سوم هایلایت به کشف محقق ایرانی خواهیم پرداخت که برای پیشگیری از سرطان به یافته‌های جدید رسیده است و همچنین نظر معاون وزیر ارتباطات را مطرح خواهیم کرد که معتقد است انتقال سرورهای تلگرام به ایران عملا بی‌فایده است. هایلایت امروز را از دست ندهید.