هایلایت: از عرضه پژو 301 در ایران تا کشف سیاره‌ای مشابه زمین

در قسمت پنجاه و ششم از عرضه‌ی پژو 301 در ایران از سال بعد خواهیم گفت و به کشف سیاره‌ای مشابه زمین خواهیم پرداخت که برخی حتی آن را کشف قرن نیز نامیده‌اند. هایلایت امروز را از دست ندهید.