هایلایت: از ساخت رباط نرم‌تن تا کشف بزرگ‌ترین هرم دنیا زیر کوهی در مکزیک

در قسمت پنجاه و هفتم از هایلایت به ساخت رباتی نرم‌تن خواهیم گفت و به کشف بزرگ‌ترین هرم دنیا زیر کوهی در مکزیک خواهیم پرداخت. هایلایت امروز را از دست ندهید.