نیم‌نگاه زومجی: DOOM

مدتی پیش بازی جدید مجموعه DOOM پس از ۱۳ سال منتشر شد. ما نیز در قسمت دیگری از نیم‌نگاه، بخش‌هایی از محصول جدید بتسدا و اید سافت‌ور را برای شما انجام دادیم. با قسمت دیگری از نیم‌نگاه همراه زومجی باشید.