میزو دعوتنامه های مراسم 15 سپتامبر را همراه با یک گوشی نوکیا E71 ارسال کرد

میزو در سال جاری گوشی‌های مختلفی را معرفی کرده است. ولی به نظر می‌رسد این تعداد هنوز از نظر این کمپانی چینی کافی نیست و قصد دارد همچنان گوشی‌های جدیدی را معرفی کند. این شرکت اخیرا دعوتنامه‌هایی را برای رویداد ۵ سپتامبر خود ارسال کرده است که همراه این دعوتنامه‌ها یک گوشی نوکیا E71 نیز قرار دارد.