ربات اختاپوسی که می‌تواند به نخستین نسل سافت‌بات‌ها تبدیل شود

دانشمندان دانشگاه هاروارد به نخستین رباتی دست یافته‌اند که کاملا از قطعات نرم طراحی شده است. این ربات می‌تواند نقطه‌ی شروع نسلی جدید از سافت‌بات‌ها باشد. با زومیت همراه باشید.