دبیر شورای عالی فضای مجازی: شبکه ملی اطلاعات نباید محدود به خدمات داخلی باشد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به محدود نشدن شبکه ملی اطلاعات به خدمات چارچوب جغرافیایی کشور اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات نباید در داخل محدود شود و باید به خارج از کشور سرویس دهد تا به نوعی به قدرت سایبری برسیم.