خطای محاسباتی اکسل عامل اشتباهات در بین مقالات علمی حوزه ژنتیک

در جریان یک تحقیق علمی مشخص شده است که از بین هر ۵ مقاله‌ی علمی در حوزه‌ی ژنتیک یک مقاله مشکل محاسباتی دارد. بر اساس این تحقیق، نرم‌افزار مایکروسافت اکسل یا دیگر نرم‌افزار‌های محاسباتی صفحات گسترده عامل این خطا هستند. با زومیت همراه باشید.