جهانگرد: بعد از ٧٠ سال معماری ارتباطات کشور تغییر کرد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه‌ی ملی اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام شده در تغییر ساختار ارتباطی کشور اعلام کرد که برای اولین بار پس از ٧٠ سال سابقه‌ی ارتباطات کشور، طراحی معماری مجدد انجام شده و شبکه‌ی سنتی وابسته به صوت به شبکه‌ی نوین مبتنی بر فیبر تبدیل شده است. همراه زومیت باشید.