تیم کوک بخشی از سهام پاداش خود را به ارزش ۳۶ میلیون دلار واگذار کرد

در هفته‌ای که گذشت تیم کوک با فروش بخشی از سهامی که به عنوان پاداش دریافت کرده بود، ۳۶ میلیون دلار به جیب زد. تیم کوک موفق شد پس از جشن گرفتن پنجمین سالگرد حضورش در اپل به عنوان مدیرعامل، مجوز واگذاری این سهام را به دست بیاورد. با زومیت همراه باشید.