اپلیکیشن Periodic Table: جدول تناوبی عناصر

Periodic Table of Elements اپلیکیشنی برای گوشی های اندروید است که جدول تناوبی عناصر را به صورت دقیق و با کیفیت بالا در اختیار شما قرار خواهد داد. با زوم اپ همراه باشید.