آیا خودروهای خودران برای قانون شکنی نیز برنامه نویسی می شوند

رفتار خودروهای خودران در مواجهه با شرایط اضطراری در جاده مانند وجود یک مانع، بسیار مهم است. آیا خودرو خودران تصمیم می‌‌گیرد قانون‌شکنی کرده و به خط مخالف تجاوز کند یا با ترمزی شدید وسط جاده متوقف می‌شود؟ برای فهمیدن این موضوع با زومیت همراه باشید.